პეტრე უმიკაშვილის პასუხი წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წერილზე (იხ. წინა ნიმუში)

Perte Umikashvili's respons to the letter of the Society for the Spreading of Literacy among Georgians (see previous Example)

Perte Umikashvili's Antwort auf das Schreiben von der Gesellschaft für die Verbreitung der Alphabetisierung (siehe vorheriges Beispiel)"

შემდეგი ნიმუში- Next Example - Nächstes Beispiel