ორიგინალი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგების წერილისა პერტე უმიკაშვილსადმი

Original of the letter of the Society for the Spreading of Literacy among Georgians to Pertre Umkashvili"

Original eines Briefes von der Geselschaft für die Verbreitung der Alphabetisierung unter Georgier an Pertre Umkashvili

შემდეგი ნიმუში- Next Example - Nächstes Beispiel